Actinopraxis teriminin tıbbi anlamı; n. Teşhis ve tedavide radyoaktif maddelerin ışınlarının faydası.