Actinoscopy, Actinostereoscopy teriminin tıbbi anlamı; n. İç organların X ışınları ile muayenesi, aktinoskopi.