Action teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Tesir, fiil, etkime, etki, aksiyon.