Activate teriminin tıbbi anlamı; v. 1. Kamçılamak, hızlandırmak (hazım, v.s.); 2. Radyoaktif hale getirmek; 3. Reaksiyon gücünü artırmak (moleküller hakkında); 4. Etkinleştirmek, faaliyetini yükseltmek (enzim hakkında); 5. Gelişimini tecrübe ışığı altında canlandırmak (verimsiz bir yumurta hakkında), etkin (faal) hale getirmek.