Activated Charcoal teriminin tıbbi anlamı; biochem. Emici kuvvetli arttırılmış kömür;