Activated teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Etkinleştirilmiş, aktive edilmiş; 2. Radyoaktif hale getirilmiş.