Activation teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. a) Etkinleştirme, aktivasyon: Platinsünger gibi bir katalizörün ısı veya diğer bir vasıta ile aktifkılınması veya rejenere edilmesi. b) Moleküller arası enerjiyi; kimya reaksiyonlarına baş vurmadan artırma metodu.