Active Movement teriminin tıbbi anlamı; Kişinin başkasının yardımı olmaksızın yaptığı hareketler, aktif hareketler;