Active Negativism teriminin tıbbi anlamı; Kişinin telkinle yaptırılması hali;