Active Principle teriminin tıbbi anlamı; Bir ilaç veya eczanın müessir maddesi;