Active Treatment teriminin tıbbi anlamı; Müessir teadvi;