Actomyosin teriminin tıbbi anlamı; n. Kaslarda iki proteinin, yani actin ile myosin'in birleşme ürünü, aktomiyosin.