Acuclosure teriminin tıbbi anlamı; n. Kan dindirme amacı ile bir damara iğne tatbiki.