Acupressure teriminin tıbbi anlamı; n. İğne ile sıkma: İğne yardımı ile yapılan kan durdurma ameliyesi (hemostaz).