Acusticus teriminin tıbbi anlamı; n.Akustik sinir (sekizinci kafa çiftinin bir kısmı).