Acute Abdomen teriminin tıbbi anlamı; Karın içinde gelişen ve derhal cerrahi müdahale yapılmasını gerektiren patolojik durum;