Acute Disseminated Encephalo teriminin tıbbi anlamı; Herhangi bir enfeksiyöz hastalığı takiben gelişen ensefalomiyelit (genellikle geçirilen hastalığın nekahat devresinde oluşur).