Acute Leukemia teriminin tıbbi anlamı; Süratle ölüme götüren bir hastalık;