Acute Pancreatitis teriminin tıbbi anlamı; Pankreas'ın kanama odakları ve nekroz'la belirgni akut iltihabı.