Acute Pneumonia teriminin tıbbi anlamı; Had pnömoni, akut zatürrie,