Acute Rheumatalgia teriminin tıbbi anlamı; Çocuklarda çok rastlanan ve nüks yapabilme eğilimine sahip olan bir hastalık, daha ziyade büyük eklemleri uttan bir poliartrit şeklindedir;