Acute teriminin tıbbi anlamı; a. Akut: 1. Had, vahim, ağır; 2. Şiddetli, canlı, hareketli, keskin; 3. Hassas, nafiz, delici.