Acyanopsia teriminin tıbbi anlamı; n. See:Acyanoblepsia.