Acyanosis teriminin tıbbi anlamı; a. Siyanoz olmaksızın, siyanozsuz.