Acyclic Compound teriminin tıbbi anlamı; biochem. Yapısında halka ihtiva etmeyen organik madde;