Acyesis teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Kadında kısırlık; 2. Gebe kalmamış; 3. Tabii doğum yapmada görülen yeteneksizlik.