Acystinervia teriminin tıbbi anlamı; n. İdrar kesesi felci.