Ad Antrum Mastoideum teriminin tıbbi anlamı; Orta kulakla şakak kemiğinin mememsi boşluğu arasındaki kanalcık.