Adactylia teriminin tıbbi anlamı; n. El ve ayak parmaklarının konjenital yokluğu, doğuştan parmaksızlık, adaktili.