Adam Galactometer teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Adam galaktometresi.