Adamantine teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Diş minesine ait; 2. Çelik veya elmas gibi.