Adam's Apple teriminin tıbbi anlamı; Adem elması,, gırtlak çıkıntısı.