Addiment teriminin tıbbi anlamı; n. Ehrlich'e göre kan serumunda normal olarak bulunan (alexin gibi) ve tesiri bakımından "ferment"lerle kıyaslanabilen bir madde.