Addisonian Pernicious Androsterone teriminin tıbbi anlamı; Orta ve ileri yaştaki kimselerde, mide mukozasının atrofiye uğramasına bağlı olara meydana gelen anemi;