Addisonism teriminin tıbbi anlamı; n. Bazı umumi hastalıklar (tüberküloz, kanser, frengi, arteryoskleroz) sırasında görülen Addison hastalığı tipindeki belirtileri anlatmak için kullanılan terim.