Adduct teriminin tıbbi anlamı; v. Vücudun orta çizgisine doğru çekmek.