Adduction teriminin tıbbi anlamı; n. Addüksiyon: 1. Sagital plandan uzaklaşan bir uzvun yaptığı hareket; 2. Yakınlaştırma, adductio.