Adductor teriminin tıbbi anlamı; n. anat. Yaklaştırıcı kas.