Adenasthenia teriminin tıbbi anlamı; n.Bezlerin faaliyet noksanlığı, adenasteni.