Adenectopia, teriminin tıbbi anlamı; n. Bezin normalyerinden başka yerde bulunması, adenektopi.