Adeniform teriminin tıbbi anlamı; a. Bez şeklinde, bezimsi, glandüler.