Adenoblast teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Bez özelliği taşıyan veya "secretion" ödevli hücre; 2. Bez dokunun başlangıç aldığı "embryonic" hücre: Ana bez hücresi.