Adenocarcinoma teriminin tıbbi anlamı; n.Adenokarsinom; Habis adenom: Histolojik bakımdan adenom karakteri taşıyan ve özellikle karaciğer seviyesinde gelişerek "cirrhosis" ile de iştirak gösteren bir kanser çeşidi "Karsinonmul adenoma).