Adenochrome teriminin tıbbi anlamı; n. Böbreküstü bezinin renkli maddesi, adenokrom.