Adenogenous teriminin tıbbi anlamı; a. Bez dokusundan meydana gelen.