Adenography teriminin tıbbi anlamı; n. Bezlerin filimle incelenmesi, adenografi (bezlerin anatomi, fizyoloji, histoloji ve patolojisi).