Adenology teriminin tıbbi anlamı; n. Gudde nazariyesi, bez teorisi, adenoloji.