Adenomatosis teriminin tıbbi anlamı; n. Adenomların bez dokusundaki oluşumu.