Adenomere teriminin tıbbi anlamı; n. Bir bezin etkin kısmı, adenomer.