Adenoncus teriminin tıbbi anlamı; n. Bez tümörünün büyümesi.